Iedereen #welkom tijdens de Week van het #Bos! 14 - 21 okt. Activiteiten in heel Vlaanderen! http://t.co/eLu40CBX[twitter]

Door de Bomen het Bos. Tentoonstelling Bibliotheek Wageningen UR

Doelgroep Breed publiek
Organisatie Bibliotheek Wageningen UR
Contactpersoon Liesbeth Missel

De tentoonstelling toont een selectie van de mooiste en meest bijzonder geïllustreerde publicaties over bomen en bos van 1500 tot 1950. We zien hoe het denken over bomen en bos zich heeft ontwikkeld in de loop der eeuwen. Op oude prenten en kaarten zijn Nederlandse bossen afgebeeld. Met hulp van technieken zoals stereo - en luchtfotografie is bos bestudeerd. Bijzonder is een losbladige publicatie waarin van honderden bomen een flinterdun schijfje hout in een papieren velletje is gemonteerd.

Vanaf de Klassieke Oudheid zijn bomen vooral beschreven door artsen in kruidenboeken waarin het uitgangspunt de medicinale werking van gewassen is. In oude landbouwliteratuur wordt aandacht besteedt aan het aanplanten en vermeerderen van bos. Al vanaf de Middeleeuwen is bos bedreigd door overmatige houtkap voor scheepsbouw en beweiding door vee. De belangstelling voor exotische bomen en hout wordt gevoed door de toevoer via overzeese contacten en handel. In de achttiende eeuw probeert men in Frankrijk en Duitsland het economisch bosbeheer op een hoger plan te tillen. Geïnspireerd door de landschapschilderkunst is er vooral in Engeland aandacht voor het vergroten van het ‘picturesque’ effect van (park)bossen. Rond 1800 verschijnen er encyclopedische overzichtswerken met gekleurde platen van alle bekende in- en uitheemse bomen. Aan het einde van de negentiende eeuw zien we dat de overheid steeds meer de rol gaat overnemen van particuliere landeigenaren in de aanleg van bossen op woeste gronden zoals zandverstuivingen. Onder invloed van Jac.P. Thijsse en anderen wordt de natuurbeleving van bos gemeengoed voor iedereen in de twintigste eeuw.

In 2010 bestaat de Koninklijk Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) 100 jaar. Dit wordt gevierd met tal van activiteiten onder het jubileumthema: Lang Leve het Bos! Deze tentoonstelling is een van die activiteiten. Bovendien is 2011 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het International Year of Forests omdat bossen onmisbaar zijn voor ecosystemen, biodiversiteit en klimaatontwikkeling op onze aarde.

Flyer Door de Bomen het Bos

Locatie

De activiteit wordt georganiseerd op 1 locatie:

XHTML | CSS | RSS |