Iedereen #welkom tijdens de Week van het #Bos! 14 - 21 okt. Activiteiten in heel Vlaanderen! http://t.co/eLu40CBX[twitter]

Uitnodiging aan boseigenaren en -beheerders

Geplaatst op 24 november 2010

Opzet voor de wandeling

DE NACHT VAN HET BOS

11 december 2010

De Nacht van het Bos (op of rond 11 december 2010) is bedoeld om de mensen een bosbeleving te bieden die anders meestal verboden is, maar wel onder uw leiding! Terecht is de toegang tot het bos vrijwel altijd verboden na zonsondergang. Maar een uitzondering kan verantwoord en heel leuk zijn. En het is reclame voor uw bos en voor bos in het algemeen. Wie van u hier iets in ziet, kan met hulp van het onderstaande een eigen nachtwandeling organiseren.

Opzet

Op een plek met goede parkeergelegenheid en liefst een OV-halte verzamelt u de mensen om 20.00 uur of ev. wat later. Men wandelt onder terreinkundige leiding. U kiest een route die redelijk begaanbaar is, maar wel een zekere ruigheid mag hebben. Het moet tenslotte een avontuur zijn! De wandeling duurt circa één à anderhalf à twee uur. U kiest een zekere afwisseling in wat er te beleven valt in het bos zelf, bijvoorbeeld onderscheid tussen voornamelijk loofhout, dennen en donker naaldhout. Kunt u langs een hertenkamp of zo lopen? Zorg voor een route die niet ver van berijdbare wegen gaat, maar wel zonder lichtinstraling van bebouwde kom en wegverlichting. Regen en sneeuw moeten geen hinderpalen zijn. Alleen bij storm met gevaar voor takval en boomworp en –breuk, mogelijk ook bij ijzel en ander gevaar, gelast u de wandeling af. Het is gepast en dus heel gewenst om af te sluiten met een kampvuur of vuur in een vuurkorf; die vuurplek is liefst zo gelegen dat de illusie van ‘midden in het bos’ gewekt wordt, maar dat men snel bij het eindpunt kan komen.

Het zou geweldig zijn als u onderweg kort wat fraaie bomen, stammen of boomgroepen kort kunt aanlichten, liefst met kleurend licht; ook iemand die met een fakkel door het bos komt aanlopen zou het goed doen. Kunt u ergens onderweg een cd muziek laten spelen, of nog leuker, live muziek? Een koor dat al of niet bij het kampvuur wat liederen laat horen kan ook enorm goed zijn. Koffie, en ev. wat sterkers, onderweg of bij het eindkampvuur zal de goede herinnering van de deelnemers zeker nog verder opkrikken.

Enige praktische zaken

U kunt ervoor kiezen mensen tevoren laten inschrijven en het aantal deelnemers dan aan een maximum te binden. Dat vergroot de voorspelbaarheid: niet opeens 100 gasten in plaats van de verwachte bijv. 25. Maar het verkleint mogelijk het aantal gegadigden. Zorg bij ev. aanmelding dat u de mensen kunt bereiken bij ev. afgelasting. Per maximaal circa 30 deelnemers een rondleider is aan te bevelen. Laat het publiek tevoren weten dat stevig schoeisel nodig is, liefst een zaklamp; overweeg of u ook rolstoelen kunt hebben of tevoren laat weten dat men goed ter been moet zijn voor deze wat avontuurlijke wandeling.

Desnoods kunt u een (kleine) bijdrage per deelnemer vragen, maar aan te bevelen lijkt het niet. Anderzijds zou uit zoiets ook een alcoholische hartversterking bij de koffie betaald kunnen worden; het is misschien namelijk verboden per glas te verkópen zonder vergunning. Er dient achtervang bij de groep te zijn voor als iemand een voet verstuikt of erger; de getroffene moet dan begeleid worden naar een plek voor opvang, die dan kan variëren van een warm plekje in een werkschuur, de eigen auto of in het ergste geval een ambulance. Zorg dat u zelf, de begeleider en de achtervang over betrouwbaar goed licht beschikken, bijvoorbeeld een of meer stormlampen, een goede zaklantaren etc.. Kunt u ook enige zaklampen voor het publiek meenemen die u later weer inneemt? Vermijd routes langs verraderlijke sloten of ander water. Het kan zijn dat de gemeente een vergunningsplicht heeft als het aantal deelnemers groot is. Laat u informeren. Meld uw wandeling tevoren aan bij politie, aanpalend jachttoezicht en ambulance, en mogelijk andere relevante groepen. Vooral is het fijn als het faunabeheer op de hoogte is en liefst meedoet! Zorg voor een goede verzekering of anders voor een juridisch dichte afdekking van risico’s voor de wandelaars; als iemand zijn been breekt is, dan is dat al ellendig genoeg, maar een claim moet daar niet bovenop komen. Vermoedelijk is een mededeling vooraf aan de wandeling en/of in de ‘kleine lettertjes’ van schriftelijke aankondiging dat deelname voor eigen risico is, voldoende. Als u ergens lampen of andere lichten plaatst ter oriëntatie, doe dat dan zo dat derden niet in de war en van het rechte pad raken.

Publiciteit

Via onze KNBV-website kunnen mensen uw wandeling vinden, als u zich op tijd en duidelijk aanmeldt. Maar zorg toch voorál ook voor een aankondiging in de lokale en regionale pers, en ook op uw eventuele eigen website. Het is wel uitdrukkelijk de bedoeling dat u de KNBV / 100 jaar / Lang leve het Bos noemt; bijv.: onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging KNBV die in 2010 een eeuw bestaat, onder het motto Lang leve het bos!

Ondersteuning

Bij ondergetekenden kunt u terecht met vragen en hopelijk ook voor antwoorden. Wij kunnen wel meedenken maar geen menskracht bij de wandeling leveren. Mogelijk dat het plaatselijke IVN of dergelijke groepering u kunt ondersteunen. Geldelijke ondersteuning vanuit de KNBV is niet mogelijk.

Wandelingen bij anderen

Centraal worden nachtwandelingen georganiseerd op het Kroondomein, Amelisweerd (gemeente Utrecht), de Lochemse Berg (Gelders Landschap) en in Noord-Drenthe (Staatsbosbeheer op 15 december). Bekijk hier informatie over de al bekende wandelingen.

Contact

Download

Dowload hier dit bericht als pdf.

Dit artikel is gecategoriseerd onder Oproep. Er zijn 1 reactie op dit artikel.

Reacties

gravatar
Loreen Shanks zei op 03 maart 2020, 15:29 :

T?e?e are s?me of the stages and may also inc?ude correct head support. When fire?, it elevates the sca?ula and tilts the glenoid c?vity inferiorly by rotating the scapula. These include lifestyle and behaviors like intense phy?ical exercises or exercise, lack of sleep, and blo?d sugar level? c?ange?.

?y website Manueel therapeut alphen aan den rijn

Schrijf een Reactie!

Opmerkingen & aanwijzingen

  • Alle velden in het formulier moeten ingevuld worden.
  • Het email adres wordt niet gepubliceerd.
  • U kunt de tekst opmaken met behulp van Markdown.
  • De plaatjes zijn Gravatars.
XHTML | CSS | RSS |