Iedereen #welkom tijdens de Week van het #Bos! 14 - 21 okt. Activiteiten in heel Vlaanderen! http://t.co/eLu40CBX[twitter]

Hoofdsponsors

Hogeschool Van Hall Larenstein is een bijzondere hogeschool. Ons opleidingsaanbod richt zich op natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier en verantwoord ondernemerschap. Combinaties van deze vakgebieden leveren bijzondere en uitdagende hbo-opleidingen met majors op die uniek zijn in de wereld! Maar wij bieden meer dan hbo-opleidingen alleen. Ook masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen en advies op nationaal en internationaal terrein behoren tot ons dienstenpakket. Zo zijn we niet alleen een hogeschool, maar ook een kennisonderneming voor maatschappelijke en economische vraagstukken.

Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door de provincies en het ministerie van LNV. Sindsdien verleent en ontwikkelt Nationaal Groenfonds financiële faciliteiten voor natuur, bos en landschap. Voor publieke partijen zoals overheden, maar ook voor private partijen én particulieren. Daarbij reageert en anticipeert Nationaal Groenfonds op actuele ontwikkelingen.

Stichting Oudemans, landgoed Schovenhorst

Partners

AVIH

De Algemene Vereniging Inlands Hout is de brancheorganisatie in Nederland van ondernemers die actief zijn in bosbeheersadvisering, bosonderhoud, houtoogst, rondhouthandel en rondhoutverwerking (zagerijen, papier, biomassa). Bij de AVIH zijn ruim 80 leden aangesloten. Samen vormen zij het professionele netwerk dat oog heeft voor bos ?©n hout.

Bijl

Bijl staat tot uw beschikking voor oplossingen voor uw communicatie-vraagstukken. Zij kennen elk gebiedsdeel van het communicatielandschap als geen ander. Van omgaan met de media tot interne communicatie. Van mediatrainingen tot (internationaal) communicatiemanagement. En van MVO tot complete uitvoering van een groot project. Tevens is Bijl het adres voor corporate & internal branding en onderzoek naar het effect van uw communicatie. Ook bij spanningen op de werkvloer is Bijl een partner in conflictcommunicatie.

Bosschap

Het Bosschap is het bedrijfschap voor bos en natuur en is daarmee dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij bos- en natuurbeheer in Nederland. Als bos- en natuureigenaar met meer dan 5 ha. bos en/of natuur of bosaannemer met een jaaromzet aan boswerk vanaf € 11.345 bent u verplicht om u bij het Bosschap aan te sluiten.

Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beschermt en beheert al 80 jaar natuur en cultureel erfgoed, met een deskundig oog voor het verleden en een realistisch oor voor het heden.

KNNV

De natuur is alles wat leeft, groeit en bloeit. Van de natuur kun je genieten. Natuur kun je bestuderen. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig wil zijn: met natuurbeleving, met natuurstudie ?®n met natuurbescherming. Anders gezegd: de KNNV is de vereniging voor veldbiologie.

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat ons dus om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Landgoed Schovenhorst

De Stichting Oudemans is via Landgoed Schovenhorst betrokken als partner.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerft en beheert de vereniging natuurgebieden. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 100.000 hectare. Zo houdt men Nederland open en groen, en kan er genoten blijven worden van de natuur.

NDV

De Nederlandse Dendrologische Vereniging brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora.

PEFC

PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen". Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu én in de toekomst.

Probos

Stichting Probos voert op eigen initiatief en in opdracht van anderen projecten uit met het oog op een zorgvuldige afweging van belangen en een gezonde financieringsbasis van het (Nederlandse) bos. Dienstverlening, onderzoek & ontwikkeling en voorlichting zijn hierbij de kernactiviteiten.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert bijna 250.000 ha natuur in Nederland en waarborgt de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier.

Stichting Boomfeestdag

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft als doelstelling kinderen van groep 7 (10/11 jaar) kennis, inzicht en begrip voor bomen en de functie van bomen voor de samenleving bij te brengen. De Stichting streeft ernaar dat zij dit vervolgens overbrengen op hun ouders cq. opvoeders ?©n dat ze zich ook daadwerkelijk gaan inzetten voor behoud en bescherming van bomen en natuur. In de Stichting zijn 15 landelijke organisaties vertegenwoordigd op het gebied van bos, natuur, landschap en (natuur)educatie.

TNT Post

TNT Post B.V. bestaat sinds 1799. Dagelijks verwerken zij 18 miljoen poststukken voor meer dan 7 miljoen afgiftepunten in Nederland. TNT Post is in de eerste plaats actief op het gebied van post: collectie, sortering, transport en de distributie van brieven en pakketten. Daarnaast is TNT Post gespecialiseerd in data- en documentmanagement, direct mail, e-commerce en internationale post. TNT Post heeft wereldwijd meer dan 80.000 mensen in dienst. De omzet in 2005 bedroeg 3.900 miljoen euro.

WUR

Wageningen Universiteit en Research Centre is een internationaal toonaangevende kennisinstelling die essentiële bijdragen levert aan de kwaliteit van leven.

XHTML | CSS | RSS |